Healnihz

Health

Gezondheid is de algemene toestand van een persoon in al zijn aspecten. 
Gezondheid in het algemeen wordt bereikt door een combinatie van lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn.

Regelmatig onderzoek naar uw gezondheid is belangrijk.
Healnihz reikt u daarom Prognos aan een computergestuurd analysesysteem. Door middel van Prognos heeft Healnihz de mogelijkheid om zowel curatief als preventief een bijdrage te leveren aan iemands gezondheid.
Prognos is een combinatie van hightech computer technologie, praktijkervaring, Oosterse wijsheid en Westerse logica en is in eerste instantie ontwikkeld t.b.v. de ruimtevaartgeneeskunde.

Meerdere disciplines die Healnihz aanbiedt ter bevordering van een goede gezondheid ziet u rechts op deze pagina HEALTH - gezondheid. Klik op de foto voor de gewenste informatie.

Het is beter orde te handhaven dan wanorde te corrigeren, dit is het hoogste principe van wijsheid.


Klik op een onderwerp voor meer info

Segmentale massage

Omstreeks 1900 ontdekte de Engelse neuroloog Dr.H.Head dat er in het menselijk lichaam bij ziekte vaak interactie ontstaat tussen de inwendige organen en specifieke huidzones die kenmerkend zijn voor het betreffende orgaan. Bij afwijkingen aan een orgaan bleek dat er ook vaak afwijkingen in de huid ontstaan. Het blijkt dat er in het menselijk lichaam samenhangende structuren bestaan die zijn samengesteld uit een ruggenmergsegment, een ruggenmergzenuw, een inwendig orgaan, één of meer spieren, één of meer botten en een huidzone. Deze samenhangende structuur wordt metameer genoemd. Een kenmerk van een metameer is dat de verschillende onderdelen elkaar kunnen beïnvloeden. De verbindingen tussen de verschillende onderdelen van een metameer worden segmentale relaties genoemd. Een segment is dat deel van het ruggenmerg waar de verbindende ruggenmergzenuw ontspringt.

Storingen in inwendige organen en functies daarvan kunnen zich in de huid manifesteren door overgevoeligheid van de overeenkomende huidzone. Verkleving en intrekkingen zijn in dit verband ook bekende symptomen. In een spier of spiergroep kan de storing zich uiten door een langdurige contractie (samentrekking) , waardoor in die spier soms een pijnlijke plek ontstaat.
Deze symptomen hoeven echter niet altijd te wijzen op een orgaanafwijking. Als door spanning of stress in het zenuwstelsel chronische overbelasting ontstaat, kan het functioneren van spieren en organen gestoord worden. Deze worden ook aangestuurd door het zenuwstelsel. Door overbelasting is het zenuwstelsel niet meer in staat de juiste keuzes te maken.
De oorzaak van het symptoom ligt dan niet in een orgaan of spier maar bijvoorbeeld in een slechte arbeid-rust-verhouding of psychosociale problemen.
Organen liggen min of meer links of rechts in het lichaam. Dit komt ook in de reflexzones tot uitdrukking. Organen die links in het lichaam liggen hebben de reflexzones ook links op het lichaam. Hetzelfde geldt voor de rechterkant. Enkele voorbeelden volgen :
RECHTS          LINKS
Schildklier        Schildklier
Slokdarm         Slokdarm

Lever
Galblaas
                         Maag
                         Milt

DIAGNOSE
Cliënten die niet zijn gezien door de huisarts worden in principe niet in behandeling genomen. Vooral bij klachten aan organen in de borst- en buikholte kan ik niet beoordelen of de cliënt niet op andere wijze dan met massagetherapie behandeld dient te worden. Is vastgesteld dat massagetherapie toegepast kan worden, dan probeer ik een diagnose te stellen.
Massage heeft een brede werking en stopt of dempt storende impulsen.
Daardoor krijgt het zelfhelend vermogen van het lichaam de gelegenheid zelf de boel op orde te brengen.
Het systeem heeft een hele sterke drang om gezond te willen functioneren.
Een behandeling met de juiste prikkels verstoord het valse evenwicht, waarna een beter of een juist evenwicht ontstaat.


DE BEHANDELING
Het effect van een behandeling bestaat uit 3 elementen.
De 3 elementen zijn :

ASPECIFIEK
De behandeling wordt zo uitgevoerd, dat de cliënt tijd en gelegenheid krijgt zich te ontspannen. Dit is een voorwaarde voor een goede behandeling.
Door deze wijze wordt het zelfhelend vermogen van het lichaam geactiveerd.

SPECIFIEK
Dat massagetherapie helend werkt, is een feit. Dat tengevolge van massage spieren zich ontspannen, de huid beter wordt doorbloed en de stofwisseling in het behandelde weefsel wordt verbeterd, is door onderzoek gebleken.
Het is daarom van belang dat ondanks het belang van het aspecifieke effect van de massage zo goed mogelijk wordt ingewerkt op de symptomen.

CONSENSUEEL
Soms is het niet mogelijk een klacht plaatselijk te behandelen. Bijvoorbeeld een been in het gips, een verbonden verstuikte enkel, een open wond etc.
Massagetherapie werkt in deze gevallen heel erg goed. Een heel goed alternatief is dan om het contralaterale lichaamsdeel te behandelen. Bijvoorbeeld : het linker been zit in het gips,dan het rechter been behandelen, zo ook met een verbonden verstuikt enkel, dan het andere enkel behandelen.
De prikkels die worden gegeven komen via het centraal zenuwstelsel ook terecht in de overéénkomende gebieden op de andere zijde.

Contact Sitemap