Healnihz

Health

Gezondheid is de algemene toestand van een persoon in al zijn aspecten. 
Gezondheid in het algemeen wordt bereikt door een combinatie van lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn.

Regelmatig onderzoek naar uw gezondheid is belangrijk.
Healnihz reikt u daarom Prognos aan een computergestuurd analysesysteem. Door middel van Prognos heeft Healnihz de mogelijkheid om zowel curatief als preventief een bijdrage te leveren aan iemands gezondheid.
Prognos is een combinatie van hightech computer technologie, praktijkervaring, Oosterse wijsheid en Westerse logica en is in eerste instantie ontwikkeld t.b.v. de ruimtevaartgeneeskunde.

Meerdere disciplines die Healnihz aanbiedt ter bevordering van een goede gezondheid ziet u rechts op deze pagina HEALTH - gezondheid. Klik op de foto voor de gewenste informatie.

Het is beter orde te handhaven dan wanorde te corrigeren, dit is het hoogste principe van wijsheid.


Klik op een onderwerp voor meer info

Gebruik in de praktijk

Gunstig beïnvloeden van chronische ziekten.
Chronische ziekten zoals ernstige suikerziekte en reuma zijn over het algemeen niet te genezen met PROGNOS. De behandeling kan echter wel een goede invloed hebben en de ziekte beter beheersbaar maken. Hierdoor hebben de patiënten minder klachten en voelen zich aanzienlijk fitter.

Voorkomen van klachten.
Lang voordat er klachten optreden zijn de energieën in de meridianen al meetbaar verstoord. PROGNOS kan deze energetische verstoringen vaststellen. Op deze manier kan de behandelaar vroegtijdig preventieve maatregelen adviseren en kunnen ziekten worden voorkomen. Preventie is nuttig voor iedereen die gezond wil zijn. PROGNOS wordt niet alleen gebruikt in praktijken en klinieken voor diagnose en therapie, maar is ook nuttig voor het optimaliseren van sportprestaties, het terugdringen van het ziekteverzuim in het bedrijfsleven en ter ondersteuning van anti-aging en life-extension programma's in kuuroorden en health centra.

Diagnose: op zoek naar oorzaken

De behandelaar zal in het eerste gesprek de voornaamste klachten inventariseren en vragen stellen over het gebruik van medicijnen en andere middelen. Er wordt ook informatie verkregen door bijvoorbeeld naar de tong, het gezicht en de nagels te kijken. Vervolgens meet hij met het PROGNOS computer-analyse systeem de energietoestand van de 24 hoofdmeridianen, zoals die in de acupunctuur bekend zijn. Aan de hand van de meetresultaten die op het beeldscherm verschijnen in duidelijke grafieken en overzichten kan de behandelaar bepalen welke meridianen een energetische verstoring hebben, door welke oorzaak deze verstoring opgetreden is en waarmee dit te verhelpen is. Bovendien kan er bepaald worden welke oorzaak als eerste behandeld moet worden voor een snel en blijvend resultaat.

Om de meting te kunnen uitvoeren, maakt de behandelaar een meetkring tussen de patiënt en het PROGNOS-systeem. De patiënt krijgt hiervoor een
bandje om de pols en de behandelaar meet op 24 punten aan het begin en einde van de meridianen aan de handen en de voeten. Tijdens de meting krijgt de patiënt een koptelefoon op waar gedigitaliseerde signalen uitkomen met behulp waarvan de behandelaar de aanwezige oorzaken kan bepalen. Deze signalen zijn innovatieve, uniek aan het PROGNOS-systeem gekoppelde, Diagnose-Frequentie-Spectra die met grote nauwkeurigheid de aanwezige en te behandelen oorzaken aantonen.

De 15 te meten oorzaakcategorieën zijn:
1. Schimmels                       6.Geopathie/Elektrosmog                11. Miasmes
2. Virussen                            7. Littekenstoring                               12. Chakra's
3. Bacteriën                           8. Gebit                                                13. Hormonen
4. Parasieten                        9. Psyche/Emoties                            14. Vitaminen, /Mineralen, .Aminozuren.
5.Toxische belasting         10. Hersenkernen                               15. Matrix

De behandelaar zal zo nodig nog een aantal gerichte vragen stellen ter aanvulling van de meting. Vervolgens krijgt de patiënt informatie over de verstoringen die tot bepaalde klachten geleid hebben. Tijdens het eerste bezoek zullen alle functies en oorzaken worden gemeten om een complete diagnose te kunnen stellen. Bij vervolgbehandelingen meet de behandelaar die functies die voor het vervolg van de behandeling van belang zijn.

Therapie: herstel van natuurlijk evenwicht

Als de oorzaak van de klachten bekend is, kan gewerkt worden aan het opheffen van de verstoringen. Hiervoor activeert de therapeut het natuurlijk mechanisme in het lichaam dat die verstoringen kan opheffen en dus de klachten kan wegnemen. Voorbeelden hiervan zijn dromen om niet verwerkte emoties te integreren en koorts om virussen te elimineren. Om genezing te bewerkstelligen gebruikt de behandelaar de uniek aan het PROGNOS-systeem gekoppelde innovatieve Therapie-Frequentie-Spectra. Deze bestaan uit effectieve combinaties van kruiden, planten, vitaminen en mineralen en de zogenoemde Vitaal-Frequenties.

Vitaal-Frequenties zijn genezende signalen die in de vorm van druppels onder de tong toegediend worden. De patiënt ontvangt aan het eind van de behandeling van de behandelaar een flesje van 30 ml met vloeistof, die deze Vitaal-Frequenties bevat. Deze druppels worden dagelijks, gedurende vier tot zes weken, ingenomen om de genezing te bewerkstelligen. Alle gebruikte middelen zijn volledig natuurlijk en zijn in duizenden jaren uiterst effectief gebleken. Door het middel dat tot herstel moet leiden in de meetkring te brengen, kan de behandelaar vooraf al nagaan wat het effect is op de verstoringen en of de patiënt het middel kan verdragen. Er worden dus alleen middelen meegegeven die daadwerkelijk een corrigerend effect hebben. Daarnaast geeft de behandelaar ook andere adviezen die het herstel ten goede komen, bijvoorbeeld voedingsadviezen.


Klachten kunnen veel verschillende oorzaken hebben. Met PROGNOS kan de oorzaak worden opgespoord en behandeld. Hieronder staan enkele voorbeelden van veel voorkomende klachten en hun mogelijke oorzaken.
Hypothalamusstoring ten gevolge van hevige emoties of een mechanische schok (bijvoorbeeld aanrijding) kan leiden tot slapeloosheid, slechte concentratie, wisselende stemmingen, vermoeidheid, depressie en verzwakte afweer.
• Bij ME of chronisch vermoeidheidssyndroom is er veelal sprake van een sluimerende virusactiviteit met name van de lever- de nier- en de miltmeridiaan in combinatie met onverwerkte emoties ontstaan in een drukke periode met overacticviteit.
• Bij ADHD is er sprake van een voedselovergevoeligheid, specifieke tekorten, zoals vetzuren en aminozuren en een elektrosmog of geopathie belasting met invloed op de hersenen.
• Een allergie is een storing van het immuunsysteem onstaan door één of meerdere van de 15 oorzaakcategorieën die met het PROGNOS-systeem vast te stellen en op te heffen zijn.
• Constitutioneel eczeem gaat meestal gepaard met een niermeridiaanstoring, waarbij er sprake is van een toxische belasting, bijvoorbeeld door inentingen, medicatie, tandmaterialen, narcosemiddelen of verfstoffen in combinatie met niet geïntegreerde emoties.
• Bij fibromyalgie is er sprake van een spiermetabolisme storing door een combinatie van een sluimerende virusactiviteit, onverwerkte emoties met hypofysestoring en een levermeridiaan storing die door allerlei oorzaken, meetbaar met PROGNOS, ontstaan kan zijn.
• Multiple Sclerose gaat veelal gepaard met een zware metaalbelasting, een virusbelasting en een ernstige geopatische/elektrosmog belasting.
• Bij spastische dikkedarm klachten vinden we vaak een onverwerkte emotie in combinatie met een pathogene schimmel-, virus-, bacterie- en /of parasietactiviteit.
• Reumatoïde arthritis wordt sterk geactiveerd door gebitsklachten, zoals wortelkanaalklachten, een dikkedarm- en levermeridiaanstoring en een pathogene bacterieactiviteit in de darmen.

Als een ziekte erfelijk aanwezig is kan deze erfelijke zwakte geactiveerd worden door elk van de 15 oorzaakcategoriën. Door de aanwezige oorzaken te elimineren kan de erfelijk aanwezige ziekte voorkomen of afgeremd worden. Afhankelijk van het stadium waarin de ziekte zich bevindt, leidt dit tot een bepaalde mate van verbetering of genezing

 

 

 

Contact Sitemap