Healnihz

Health

Gezondheid is de algemene toestand van een persoon in al zijn aspecten. 
Gezondheid in het algemeen wordt bereikt door een combinatie van lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn.

Regelmatig onderzoek naar uw gezondheid is belangrijk.
Healnihz reikt u daarom Prognos aan een computergestuurd analysesysteem. Door middel van Prognos heeft Healnihz de mogelijkheid om zowel curatief als preventief een bijdrage te leveren aan iemands gezondheid.
Prognos is een combinatie van hightech computer technologie, praktijkervaring, Oosterse wijsheid en Westerse logica en is in eerste instantie ontwikkeld t.b.v. de ruimtevaartgeneeskunde.

Meerdere disciplines die Healnihz aanbiedt ter bevordering van een goede gezondheid ziet u rechts op deze pagina HEALTH - gezondheid. Klik op de foto voor de gewenste informatie.

Het is beter orde te handhaven dan wanorde te corrigeren, dit is het hoogste principe van wijsheid.


Klik op een onderwerp voor meer info

klassieke massage

Massage is waarschijnlijk de oudste geneeskundige behandeling die we kennen. Hippocrates, de Griekse vader van de geneeskunde schreef omstreeks 400 vóór C. al dat een stevige massage toniserend (versterkend) werkt en een zachte massage sederend (kalmerend) is.
Veel namen voor de gebruikelijke massagetechnieken zijn aan het Frans ontleend: effleureren, pétriseren, frictioneren, vibreren en tapoteren. Deze vijf handgrepen worden in de hele geschiedenis van de massage beschreven. Vandaar dat de massagevorm waarbij deze vijf handgrepen worden toegepast, KLASSIEKE MASSAGE wordt genoemd.

TOEPASSINGSGEBIED
Problemen waarbij klassieke massage kan worden toegepast zijn o.a.:
• Pijn
• Stress
• Spanning
• Te hoge spiertonus
• Lokale storingen in de weefselspanning
• Storingen in de lichaamsbeleving
Massage is uitstekend voor herstel en PREVENTIEF tegen klachten.

Tot op heden is niet exact vastgesteld hoe massage werkt. Dat het werkt blijkt uit de praktijk. Bovendien blijkt dat het verschil uitmaakt hoe een massage wordt uitgevoerd. Er wordt daarom onderscheid gemaakt op basis van het effect van de massage. We kennen een rustgevende of sederende massage en een stimulerende of toniserende massage.

TECHNIEK
Een goede massage is afgestemd op het te bereiken effect. Wanneer een massage wordt gegeven als voorbereiding op een te leveren prestatie dan pas ik een toniserende (stimulerende) toe. Bij voorkeur niet langer dan 10 minuten. De behandeling wordt uitgevoerd op de meest betrokken spieren en spiergroepen.
Het komt voor dat een sporter zo gespannen is dat dit op zich een belemmering vormt om een goede prestatie te leveren. In dat geval is het wenselijk in een ander gebied dan hiervoor bedoeld een enigszins ontspannende aanvullende massage te geven. Bijvoorbeeld: bij een te gespannen schaatser het nek- en schoudergebied vóór de te leveren prestatie sederend (rustgevend) te behandelen.
De volgende verschijnselen kunnen zich voordoen.
a. De peristaltiek van de darmen neemt toe (borrelen)
b. De hartfrequentie daalt
c. De pupillen en oogspleten vernauwen
d. De lichaamstemperatuur daalt
e. Het ademvolume neemt af
f.  De speekselhoeveelheid neemt toe
g. De doorbloeding van de huid en slijmvliezen neemt toe waardoor de neus vaak verstopt raakt
h. Er ontstaat vaak aandrang om te plassen.

 
ONTSPANNINGSMASSAGE

Bij ontspanningsmassage komt in de hersenen ENDORFINE vrij. Dat is hetzelfde hormoon dat door iemands lijf giert wanneer men verliefd is en dat geluksgevoel geeft.
Er zijn aanwijzigingen dat massage-therapie depressiviteit en angst/bezorgdheid kan verminderen.
Massage kan mentaal alerter maken. Dat is één van de redenen waarom werkgevers kiezen voor massage op het werk .

Contact Sitemap