Healnihz

Welkom bij Healnihz

Healnihz biedt u Health & Travel met de nadruk op verschillende natuurgeneeswijzen en wellness. Preventief aan uw gezondheid werken is dé beste manier voor uw algeheel welzijn.  Prognos een ontwikkeling uit de ruimtevaart geneeskunde kan hierin duidelijkheid brengen.

Healnihz  reikt  voor bedrijf en particulier de Prognos - Vital - Scan aan om de lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand van een cliënt te bepalen.

Het is beter orde te handhaven dan wanorde te corrigeren.
 
                            Economisch onderzoeker dr. Marc Pomp berekende dat de stijging van de zorgkosten een groot gevaar is voor de economie. Conclusie: investeren in Healty Ageing - gezond ouder worden. Zodat mensen langer gezond blijven leven en korter gebruik maken van medische voorzieningen.


                                Word fan en volg ons op:

 

Informatie

 

 

 Vrouw van 57 jaar vraagt om een Prognosmeting. Zij heeft een Burn out achter de rug. 1 jaar of langer ziektewet , vrijwilligerswerk gedaan en solliciteert intern op een baan van enkele dagen per week.        Dolblij, want is aangenomen bij de Stichting. Maar nu de vraag: kan ik dit werk moeiteloos doen gezien mijn
Burn out verleden. Ze zou wel niet veel mankeren, want ze eet gezond, sport, gaat regelmatig naar de tandarts.
Ja zo vertellen er veel cliënten over hun gezondheid. Ik leef serieus ! Na een basis- en provocatiemeting
hebben we een beeld welke meridiaan er mogelijk als eerste aangepakt worden. In dit geval meet ik de Drievoudige Verwarmmeridiaan (1) met nog eens 9 blokkades. Bij deze meridiaan hoort het hormonale systeem en depressie.
Daarna meet ik de 15 oorzaakgebieden, want we willen toch weten wat de oorzaken van de verstoring zijn en hoe bovenstaande opgeheven kan worden. Wat opvalt dat er een vitaminen mineralen aminozuren (4) tekort is. Cliënt gelooft zoiets nauwelijks, want we leven ZO GEZOND.  Een miasme storing (2) wat is dat ? Er is sprake van overgeërfde storende frequenties in het DNA.. Veel voorkomende diepe storingen t.g.v. vorige generaties zijn:Carcinosinum cum cuprum, Gonococcinum, Luesinum, Psorinum, Tuberculinum en Metallum. De vitaalfrequentie Luesinum + een Detox drainagemiddel was de beste keus voor deze persoon. Hier volgt de omschrijving voor Luesinum.
Voor de dunne darmmeridiaan (ook een lastige) zetten we het zout Silicea D3 in.
De start is altijd rustig. Nooit het hele lijf te lijf gaan. Dat kan niemand aan. En start bij het begin. Het begin is
na een Prognosmeting een combinatie van intakeformulier, intakegesprek en de belangrijkste start van
aanpak volgens de Prognosmeting.
Na afloop van de bevindingen krijgen we een gesprek over het gebit: ze gaat regelmatig naar de tandarts,
met het gebit kan niets aan de hand zijn, waarop ik antwoordde: zullen we het gebit ook nog even checken/meten. Graag.   Het gebit(3) was een hele grote stoorzender. Gingivitis D6 en Wortelkanaal D6 waren de meest effectieve vitaal frequenties van dat moment.. Omschrijving Gingivtis D6  en  Wortelbeh.tand D6
De cliënt ontving totaal  drie flesjes met vitaal frequenties. Innemen 3 x per dag 5 druppels, Over twee weken meten we met de biotensor of de inname van de hoeveelheid druppels verhoogd kan worden ja of nee.
 Zij voelde na een week het zeurende gevoel van haar tand/kies al niet meer, zij kan niet geloven dat er een vitamine tekort is want ze leeft immers zo gezond. Al met al weet deze klant het zelf nogal goed. Altijd onrustig en op zoek naar ..... Een tweede consult is er niet van gekomen.
++++++++++++

25-2-2013 *Kaakgewricht en klachten: Kaakgewrichtsproblemen noemt men ook wel de grote vermommer.
Terwijl de arts de bron van hoofdpijn, oorklachten, gebitsproblemen, en nekpijn   ter plaatse zoekt, houdt de
vergeten kaak zich schuil als oorzaak. Door o.a. slijtage, verhoogde spierspanning, kaakbotontsteking, kaakgewrichtsgeluiden is het kaakgewricht in staat tot een oneindige reeks onbegrepen klachten.
Dankzij de gebitsmodule in mijn Prognos diagnose- en behandelsysteem (zie rubriek Health/prognos) is na een jaar van onderzoek en foute behandelingen de oplossing in zicht.
Een jaar geleden dienden zich de problemen aan bij mevrouw A. de W., 85 jaar (inmiddels 86 jaar).
Enorme pijnen  aan/in de omgeving van de  processus mastoideus (de knobbel iets achter het oor).
Stap 1 : Huisarts raadplegen, pijnstillers voorgeschreven. Helpt enkele uren matig.
Stap 2.: Fysiotherapie aan huis, twee maal per week massages in het pijngebied. Geen oplossing.
               Geen resultaat. Geen feedback. Na 3 maanden gestopt met de massages van de fysiotherapeut.
Opm  .:  In 2011 waren reeds röntgenfoto's van hoofd en romp gemaakt, verschillende gebieden zijn aange
               merkt als zijnde artrose (in de volksmond gewrichtsslijtage).
Stap 3 : Huisarts dient een cortison injectie toe  in het pijngebied. Geen resultaat.
Stap 4 : Triggerpointmassage. Geen resultaat
Stap 5 : Op advies van "horen en zeggen" en in overleg met de huisarts naar de pijnpolikliniek van het MCL te
               Leeuwarden.
               Anesthesie toepassen. Een anesthesist brengt alle soorten verdoving voor operaties aan. Men neemt
               de pijn waar en blokkeren negatieve gevoelens. Mevrouw A. de W. is meerdere malen behandeld.
               Geen resultaat.
Stap 6 : Een bezoek aan de tandarts; de bovenste prothese zit behoorlijk vast. Röntgenfoto's van de kaak
               gemaakt. Meerdere bezoeken aan de tandarts gebracht. Deze verwijst naar de kaakchirurg.
Stap 7 : Een bezoek aan de kaakchirurg. Deze indiceert fysiotherapie, omdat er volgens hem geen
               afwijking aan de kaak te zien is. Cliënt merkt op dat fysiotherapie geen
               oplossing is omdat fysiotherapie één van de eerste trajecten was wat bewandeld is.

Stap 8 : Een meting bij mij, Hillie van Akker/Healnihz int. door middel van de Gebitsmodule in het Prognos
               analysesysteem.

               Hoe dit unieke systeem werkt leest u in de rubriek Prognos op deze website.
               We komen tot de conclusie dat er storingen zijn in het Temporo Mandibulaire gewricht (ook wel kaak
               complex) genoemd.
               Het systeem geeft ook aan welke middelen ingezet moeten worden om de verstoring op te heffen/ te
               reduceren.
               Ik maak nosode TMJ D15 aan en voor een endodontisch behandeld element  wortelbehandeling tand
               D12 + een detox drainagemiddel. De biotensor geeft de hoeveelheid druppels per dag aan. In dit  
               geval aanvangen met 3 x 2 druppels per dag 10 minuten voor het eten gedurende 7 dagen. Daarna
               wordt de biotensor weer geraadpleegd.
               Cliënt is ook gebaat bij een behandeling/ druppels voor kaakbotontsteking. Gezien haar lichamelijke
               gezondheid is het niet wenselijk dit tegelijkertijd te behandelen. Stap voor stap.

Voor de duidelijkheid: Het Prognos analysesysteem is ontwikkeld voor de ruimtevaartgeneeskunde, door de Nasa en is wetenschappelijk.
              
                                        M E T E N  IS  W E T E N

++++++++++++++++

Ziekte van Bechterew - een aandoening aan wervelkolom en bekken.
Deze ziekte valt onder de verzamelnaam Reuma. Reuma is een verzamelnaam voor een groep symptomen,
waarbij sprake is van ontstekingen en weefselveranderingen in gewrichten en/of spierweefsel.
Hieronder vallen onder meer: artritis en reumatoïde artritis(gewrichtsontsteking), jicht, de ziekte van
Bechterew, fibromyalgie (weke delen reuma) en artrose (gewrichtsslijtage).
Uitgebreide informatie leest u in het document  Reuma
++++++++++++++++
Te zwaar : breng uw hormonen in balans.
Hormonen zijn er in vele varianten. Ze gaan via het bloed door het lichaam en geven daar
opdrachten aan de cellen. Elke cel wordt bestuurd door hormonen
Onze moderne voeding en manier van leven brengen de hormonen uit evenwicht.
Vele diëten en afvalprogramma's zijn gericht op het afvallen, terwijl ze de gezondheid
op andere gebieden schaden. METEN is WETEN, maak een afspraak voor een Vital-scan met Prognos.
++++++++++++++++
13-2-2013  als introducé uitgenodigd door Folkert de Haan, lid van de Commerciële Club Friesland om de sfeer te proeven; we brachten een bezoek aan Omrin afvalverwerking in Harlingen. Ontvangst met koffie en oranjekoek, technische gegevens werden uitgewisseld door de directeur, een voorstelrondje van de introducées en een rondleiding in de fabriek. Fantastisch.; aansluitend daarop een aperatief en diner in restaurant Nooitgedacht, Lekker en gezellig. Leuke mensen ontmoet.
++++++++++++++++
Via Twitter, Deelgenoot.nl gereageerd op Marion die altijd pijn heeft. Even afwachten.. Via Twitter volg ik Deelgenoot.nl. Er wordt geschreven dat Marion altijd
pijn heeft en niemand kan haar helpen. Mijn medelijden is snel gewekt en ik mail terug dat ze mij mag bellen
en we bespreken in eerste instantie een meting met Prognos. Wel of geen geld is niet aan de orde.
We zijn 9 februari 2013 en Marion heeft niet gereageerd. Ik vraag me dan wel af of iemand wel geholpen wil
worden. In ieder geval een berichtje naar mij toe was fatsoenlijk geweest. LOSLATEN.
+++++++++++++++
Gereageerd op potentieproblemen  via de website www.het-hooghouden.com.
Een dergelijke stoornis is lastig, en evenals alle stoornissen een onderdeel van ons lichamelijk welzijn.
Kom er mee, en loop niet onnodig met iets om.
9-2-2013 Waarschijnlijk heeft men mijn reactie niet op prijs gesteld, want ook deze persoon neemt geen moeite om te bedanken voor mijn reactie.  Men moest eens weten hoeveel mannen ik al "geholpen" heb.

++++++++++++++++

In het voorjaar van 2013, april en mei biedt Healnihz int. haar diensten aan in Turkije.
In de vorm van fantastische wellnessreizen naar hotel Portakal te Dalyan/Turkije.  Als lezer van het lifestyle tijdschrift ontvangt u een hoge korting op de wellnessreizen.
Ga naar Travel / Turkije en u kunt het hele programma downloaden.
Ook mag u van maandag tot en met zaterdag telefonisch contact met mij opnemen voor inlichtingen.
Tel. 0511-402621 - Healnihz int. / Hillie van Akker.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Healnihz biedt haar dienst kleuranalyse en make-up aan voor het landelijke "ONTDEK EEN KASTEEL"
12-12-12 trouwevenement in Friesland.

Als locatieplatform wil "ONTDEK EEN KASTEEL" naast prachtige locaties, ook graag laten zien dat ze haar maatschappelijke verantwoordelijkheid kent. Daarom organiseren ze dit jaar een evenement in samen-
werking met de Voedselbanken.

Wat houdt het in ?
Op 12 december 2012 gaan in 12 provincies op 12 "ONTDEK EEN KASTEEL" locaties om 12 uur 12 bruidsparen "JA" zeggen ! Het gaat hierom bruidsparen die gezien hun financiële situatie zelf niet voor een
mooie of luxe aangeklede huwelijksvoltrekking kunnen kiezen, al helemaal niet op zo'n bijzondere locatie.
Deze bruidsparen maken vanwege allerlei redenen gebruik van de Voedselbanken.

Het is de bedoeling dat alles gesponsord wordt, van kleding tot bloemen, van ringen tot taart, van vervoer tot
foto's. Het mag een mooi volledig plaatje worden.

Als deelnemer van "ONTDEK EEN KASTEEL"  maken we een kleuranalyse van het bruidspaar en de weder-zijdse ouders. Men zal leren hoe eenvoudig het is om kleuren te kiezen voor kleding die ieders uitstraling
ten goede komen. Daarna krijgen de dames een make-up advies op maat. Healnihz combineert de gegevens
van de kleuranalyse met de kleuren van de make-upproducten. De computer zoekt en vindt een optimaal afgestemd aanbod in ons uitgebreide assortiment.

Vanzelfsprekend verzorgt Healnihz de complete visagie van de eerder genoemde personen.
Voor meer informatie: www.ontdekeenkasteel.nl/vier de liefde

 

*************************************************************************************************************************


WELLBEING maakt alle andere verlangens overbodig.
In de maanden april, mei en oktober 2012 biedt Healnihz haar diensten aan in de
geweldige energie van Dalyan.  Hotel Portakal in Dalyan is van alle gemakken voorzien en heeft een
kamer beschikbaar met massagetafels waar u de verschillende behandelingen ondergaat tijdens deze exclusieve well-being week. We zijn uiteraard zo veel mogelijk buiten. Er is een weekprogramma samengesteld waarin fitness, wellness, health en beauty allemaal aan bod komen. Vandaar de naam
wellbeing reis.
Hillie van Akker, eigenaar van Healnihz Health Beauty & Travel staat de hele week tot uw beschikking en voert ook de behandelingen uit. Voor het volledige weekprogramma zie hier

Speciaal voor u als gast van Healnihz  een week langer voor € 125,-- extra.
U mag mij altijd bellen voor informatie: 0511-402621 / 06-30911952   - Hillie van Akker

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
In november en december 2012 biedt Healnihz int. - Hillie van Akker haar diensten aan op Plaza Resort Bonaire. Plaza Resort heeft het allemaal. Een beachclub met een populaire bar, een eigen jachthaven en
comfortabele ruime suites.

Er is een weekprogramma samengesteld waarin fitness, wellness, health en beauty allemaal aan bod komen. Vandaar de naam wellbeing reis.
Op Bonaire heerst een aangenaam tropisch klimaat dat gekenmerkt wordt door heel veel zon. De temperatuur
van het Caribische zeewater schommelt het gehele jaar tussen een aangename 26 en 29 graden.
Zie hier voor de volledige reis met programma.

Deze reis is ook heel geschikt voor twee personen, waarvan de één het wellbeing programma volgt en de
ander overdag wil duiken. Plaza Resort beschikt ook over duikfaciliteiten.

U mag mij altijd bellen voor meer informatie: tel. 0511-402621 Hillie van Akker, eigenaar Healnihz int.

 

DECEMBER 2011:

Op een mooie locatie in Grouw op zeiltjalk de Dolce Vita kunt u kennis maken met de disciplines die Healnihz voert, en we hebben ook een aantal externe praktijken bereid gevonden een bijdrage aan dit weekend te leveren. Wanneer het uw interessegebied is bent u van harte welkom.
lees hier over de well-being party van Healnihz Health Beauty Travel

Bachbloesems bij slapeloosheid:
Mensen met slaapproblemen, die zich (nog) niet willen beroepen op reguliere slaapmiddelen, kunnen vaak
geholpen worden met Bachbloesems. Voorwaarde is wel dat de correcte, aan het individuele geval aangepaste remedies worden geselecteerd.
Agrimony (Agrimonie) kan met succes gegeven worden aan mensen die hun zorgen, conflicten en kwellende
gedachten overdag verbergen achter een masker van zorgeloosheid en opgewektheid. Als ze gaan slapen,
worden ze overmand door innerlijke onrust, omdat hun problemen die ze overdag genegeerd hebben, nu opspelen.
Aspen (Esp) moet in overweging genomen worden als de oorzaak van slapeloosheid ligt bij vage, ongegronde en onverklaarbare angsten. Als men vreest dat er iets ergs zal gebeuren, overdreven angst heeft
voor occulte of godsdienstige zaken etc. Aspen helpt ook vaak kinderen die niet in het donker willen slapen
uit vrees voor verzinsels zoals spoken.
Chicory (Cichorei) past voor personen en kindeen die voortdurend aandacht, sympathie en dankbaarheid opeisen van anderen. Ze dringen hiervoor hun "hulp" en "bezorgdheid" op. Als ze gewenste liefde niet
terugkrijgen, kunnen ze hierdoor ondermeer slapeloos zijn..
Honeysuckle (Kamperfoelie) is vooral aangewezen als men bij slapeloosheid teveel bezig is met het veleden.
Als men een ovedeven nostalgie of heimwee voelt en het verleden (een overleden partner, een ex-geliefde)
hierbij teveel verheerlijkt..
Hornbeam (Haagbeuk) als men slapeloos is of  's morgens versuft wakker wordt door een overdreven eenzij
dige geestelijke belasting, zoals langdurig computeren, intensief leren, teveel lezen.
Impatiens (Reuzenbalsemien) helpt het type van de ongeduldige, jachtige en prikkelbare persoon.De overdreven spanning die deze persoon zichzelf oplegt om steeds zo snel en efficiënt mogelijk te werken en te
denken en om anderen vooruit te branden, zorgt ervoor dat hij 's avonds rusteloos ligt te keren en te draaien in bed.
Larch (Lariks) wordt aangeraden als iemand door overdreven faalangst of gebrek aan zelfvertouwen de slaap
niet kan vatten. Men staat voor een belangrijke taak of een niet alledaags gebeuren en kan niet slapen door
twijfel aan zijn capaciteiten en de goede afloop.
Mimulus (Maskerbloem) neemt men in overweging als iemand de slaap niet kan vatten door concrete angsten: men is overdreven bang voor zijn gezondheid, voor inbrekers,voor de dood etc

De Bach bloesem remedies kennen geen bijwerkingen, zijn niet verslavend en belemmeren de werking van
andere geneesmiddelen niet.
Kortom: ze bieden jong en oud maximale ondersteuning voor het welzijn van lichaam en geest.

Let op: de Bach bloesem remedies vervangen geen medische handelingen waar die noodzakelijk zijn.


 

Ondestaande link mag niemand missen. Lees dit aub met aandacht.
Lees hier
Het TOP team van Dr. Rath bericht ons met regelmaat over misleidende onwetenschappelijke
conclusies.
Denk niet : dit is ver van mijn bed show ; het is voor de hele wereldbevolking.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

AFVALLEN en ONTZUREN  PER  WEEK.
MAAK VAN GEZONDHEID EEN LEVENSSTIJL.


Het programma bestaat uit een soft-vegetarisch voedingsprogramma voor 21 dagen dat erop gericht
is het lichaam zoveel mogelijk te ontzuren.


Start maandag 3 oktober 2011.
Natuurlijk mag je starten wanneer  je wilt, maar de informatie wordt per week geleverd in deze volgorde.
Het volledige programma lees je hier                   

Veel mensen vinden het prettig dat ze direkt kunnen beginnen met "iets" en willen liever niet eerst een boek lezen met schema's enz., vandaar deze uitgebreide informatie. Met betrekking tot de inname van voedingssupplementen: neem contact met me op. Tel. 0511-402621/  06-30911952
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
|Hier lees je het dagmenu van kuurweek II       

Hier lees je het dagmenu van kuurweek III

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1.Gezondheid en het zuur-base evenwicht
De mens kan niet alleen gezond leven met behulp van berekende gehalten aan calorieën, mineralen en
vitaminen. Alleen door de regelmatige opname van zo zuiver en zo natuurlijk mogelijk voedsel kan het
organisme de voedingsstoffen zonder poblemen omzetten. Moderne voedings- en eetgewoonten evenals
stress en ongezonde levenswijze zijn funest voor het zuur-base evenwicht en brengen steeds vaker een
verzuring van het organisme teweeg. Zo wordt de basis gelegd voor vele ziekten !
Belangrijk: ik raad u aan u duidelijkheid te verschaffen over aard en oorzaak van uw eventuele
aandoening, voordat u de adviezen in mijn blogs beschreven opvolgt.

2. Waarin zitten zuren ?
Zuren vind je in vlees, kaas, koffie en zwarte thee, dranken met koolzuur, pijnstillers, zoetwaren en suikers,
tabak (ook meeroken) en milieu-verontreiniging.
Maar zuren komen ook in je lijf door extreme lichaamsinspanning, ingehouden winden, stress, angst,
frustratie en ergernissen.
ZUREN knabbelen aan bindweefsel, tanden, botten, haarbodem.
BASEN neutraliseren ZUREN.
Groenten zijn basisch.
Gevolg: gezonde weefsels - mooie huid - lekker in je vel - zelfvertrouwen.
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee*

 

WEERBARE DARMEN OP REIS:
Veel mensen die hun vakantie in een warm gebied doorbrengen, krijgen last van diarree. Meestal onschuldig, maar het kan behoorlijk lastig zijn.
De oorzaak ligt over het algemeen in het eten van besmet voedsel en drinkwater, maar de verandering van het
klimaat en stress kunnen ook bijdragen aan een verstoorde darmflora.
Probiotica advies : (probiotica zijn darmbacteriepreparaten) deze kunnen helpen om diarree te voorkomen. Door
het innemen van deze goedaardige bacteriën zullen de ziekmakende bacteriën minder kans krijgen om zich in de
darm te vermenigvuldigen. Om de kans op diarree te verkleinen, is het aan te raden al een week voor aanvang van de reis een goed probioticum te gebruiken. Een goed produkt bevat meerdere bacteriestammen en minimaal 1 miljard bacteriën per dagdosering. Wanneer ondanks deze maatregelen toch diarree ontstaat,dan is het aan te
raden de dosering van het probioticum te verhogen of een krachtiger produkt te gebruiken met minimaal 3
miljard bacteriën per dagdosering.

Een belangrijk advies bij diarree is te zorgen voor voldoende vochtaanvoer - minimaal 1,5 tot 2 liter per dag - om
uitdroging te voorkomen. Gezoete frisdanken,sportranken etc. zijn ongeschikt en kunnen vanwege het hoge suikergehalte de diarree zelfs verergeren. Bij dreigende uitdroging kan een speciale mix van mineralen en
glucose ervoor zorgen dat het lichaam het vocht goed vasthoudt.
Laat u door Healnihz - Hillie van Akker (drogist) adviseren welke verpakking en over de inname. Wanneer u
langs komt voor uw inkopen, testen we meteen welk produkt en hoeveelheid voor u geschikt zijn. Want dat is
niet voor iedereen hetzelfde.
De standaard verpakking - 45 stuks kost € 13.25          - 15% korting
De forte           verpakking - 12 stuks kost €   9.75          - 15% korting
De forte           verpakking - 30 stuks kost € 19.75          - 15% korting
Verzendkosten zijn voor rekening vanHealnihz.

Contact Sitemap